$left
$middle

Plåtslageri

Plåtslagaryrket ställer stora krav på skicklighet, noggrannhet och fantasi. Att vara plåtslagare är att vara hantverkare med stolthet över ett gammalt yrke med nya utvecklingsmöjligheter inför framtiden.

Om inriktningen

Du lär dig om plåtslageri inom byggnad, ventilation och inneklimat. Du lär dig hur olika material används inom plåtslageri och att utifrån ritningar och beskrivningar utföra plåtarbete och beräkna materialåtgång.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Kontaktinformation och länkar