$left
$middle

Plåtslageri

Plåtslagaryrket ställer stora krav på skicklighet, noggrannhet och fantasi.

Att vara plåtslagare är att vara hantverkare med stolthet över ett gammalt yrke med nya utvecklingsmöjligheter inför framtiden.

Om inriktningen

På bygg och anläggningsprogrammet med inriktningen plåtslageri får du en bred kunskap inom byggnads- och ventilationsplåtslageri, hur man förser byggnader med yttreklimatskydd för en fungerande inomhusklimat i kombination av design och teknisk funktion. Den här utbildningen perfekt för dig vill få breda kunskaper inom plåtslageri och de olika materialen som används samt att utifrån en ritning eller beskrivning kunna utföra plåtarbete och kunna beräkna materialåtgång.

Under utbildningen går du som lärling ute på en APL-plats, vilket ger dig en stor chans till arbete efter studenten om du visar framfötterna ute på din APL. Du är ute på en APL-plats 3 dagar i veckan, där får du möjligheten att utveckla dina kunskaper inom plåtslageri, hur man monterar och tillverkar plåtdetaljer som till exempel takplåt, fasadplåt och fönsterbleck. Vi varvar teori och praktiskt arbete, teorin får du till största del i skolan och de praktiska delarna arbetar du med ute på APL-platsen.

Yrket ställer krav på dig att kunna samarbeta och vara skicklig och noggrann, vilket du tränas i under hela din utbildning. Genom APL, uppgifter och teori kopplade till branschen skapar du dig en god uppfattning om hur arbetslivet fungerar.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare.

Ett urval av de kurser du läser är:

Ventilationsplåtslageri, byggnadsplåtslageri 1-3 samt lättbyggnadsteknik.

Praktik

APL-platsen förläggs ute på olika plåtslageriföretag.

Vill du veta mer?

Undrar du något om bygg- och anläggningsprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Susanne Thörnblad, 0729-66 58 67 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv