$left
$middle

Sjukanmälan och frånvaro

Frånvaroanmälan är obligatorisk och kan göras via telefon eller Dexter.

Frånvaro

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev via telefon eller Dexter dagligen under sjukfrånvaron.

Sjukanmälan för heldag ska göras före kl.09.00 aktuell dag. Vid flera dagars frånvaro ska anmälan göras för varje enskild dag.

Har du meddelat din praktikplats?

Det är viktigt att du även hör av dig till din praktikplats så att de också vet att du är sjuk.

Behöver du avbryta skoldagen på grund av sjukdom ska du anmäla det direkt till din mentor, antingen personligen eller via e-post.

Längre frånvaro

Är du sjuk mer än fem dagar, eller återkommande sjuk, ska du lämna läkarintyg till mentor eller skolsköterska.

Ledighet

Längre ledighet eller ledighet i anslutning till lov eller ferier beslutas av rektor, men endast om det finns särskilda skäl. Begäran ska göras skriftligt i båda fallen och lämnas in i god tid.

Innan du begär ledigt bör du tänka igenom saken ordentligt. Frånvaro försämrar dina möjligheter att tillgodoräkna dig undervisningen och du får inte tillräckligt med kunskaper inför framtiden.

Frånvaro – rutiner och regler

Giltig frånvaro är frånvaro som är anmäld till skolan eller ledighet som är beviljad av mentor eller rektor i förväg.

Om du är borta från skolan utan att vara sjuk eller ledig, eller utan att någon lärare har sagt ja till det, räknar CSN det ogiltig frånvaro. Då kan du bli av med studiebidraget.

sv