$left
$middle

Försäljnings- och serviceprogrammet

Välj försäljnings- och serviceprogrammet om du vill arbeta med handel, försäljning, marknadsföring eller är intresserad av hur man startar och driver ett eget företag.

Om programmet

På försäljning och serviceprogrammet få du får du en bred kunskap inom detalj- och partihandel. Den här utbildningen perfekt för dig vill få breda kunskaper inom näthandel, ledarskap och företagande samt entreprenörskap, service och kommunikation. Du utbildas till att bli en god säljare i branschen.

Under utbildningen går du som lärling ute på en APL-plats, vilket ger dig en stor chans till arbete efter studenten om du är duktigt och visar intresse. Du kommer vara ute på en APL-plats 3 dagar i veckan och där får du möjligheten att utveckla dina kunskaper inom försäljning, inköp, logistik och marknadsföring samt att du utvecklar din förmåga att möta människor, både kollegor och kunder Vi varvar teori och praktiskt arbete, teorin får du till största del i skolan och de praktiska delarna arbetar du med ute på APL-platsen.

Yrket ställer krav på dig att vara öppen och serviceinriktad, vilket du tränas i under hela din utbildning. Genom APL, uppgifter och teori kopplade till branschen skapar du dig en god uppfattning fungerar.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel butiks-kommunikatör, butiksföljare, företagssäljare, handlare, inköpare, marknadsförare och arbete inom logistik eller kundservice.

Ett urval av de kurser du läser är:

Affärskommunikation, personlig försäljning 1-3, försäljning och kundservice samt entreprenörskap.

Praktik

APL-platsen förläggs ute på olika butiker stora som små.

Detta läser du

Om utbildningen

Du lär dig om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor samt vilka faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande. Du läser kurser som entreprenörskap, försäljning och kundservice, handel, information och kommunikation.

Vidare lär du dig om försäljning och logistik, marknadsföring, kundservice, inköp och varuflöden, service och affärsutveckling. Du lär dig även om administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning, kommunikation samt konferens- och receptionsarbete.

Grundläggande högskolebehörighet

Försäljning och serviceprogrammet är ett yrkesprogram, men du har alltid möjlighet att läsa kurser som förbereder dig för högskolestudier.

Efter utbildningen

Du kan börja söka jobb direkt efter gymnasiet, exempelvis som säljare, inköpare och butiksledare eller som personal-, ekonomi- och IT-administratör,

Vill du veta mer?

Undrar du något om försäljnings- och serviceprogrammet? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Susanne Thörnblad, 0729-66 58 67 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv