$left
$middle

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med exempelvis produktframställning, driftsäkerhet samt underhåll och svetsning inom teknisk industri.

Våra inriktningar

Detta läser du

Grundläggande högskolebehörighet

Indutritekniska programmet är ett yrkesprogram, men du har alltid möjlighet att läsa kurser som förbereder dig för högskolestudier.

Samarbete mellan Malmö Lärlingscenter och Epic i Växjö

Då det är svårt för oss som utbildar inom industritekniska programmet att erbjuda den nya tekniken som näringslivet använder och behöver har vi startat ett samarbete med Epic i Växjö för att på gymnasienivå kvalitetsäkta och höja statusen på utbildningen.

Epic är ett utbildnings- och forskningscenter för gymnasieskolan, akademin och regionens näringsliv, som ligger på universitetsområdet i Växjö. Verksamheten ägs och drivs av regionens teknikföretag, i nära samverkan med Linnéuniversitetet och Växjö kommun.

Syftet med samarbetet mellan Epic och Malmö Lärlingscenter är att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen för industrins framtida behov samt skapa attraktivitet för teknikutbildningar och tekniska yrken.

Genom Epic kan vi erbjuda studenterna på Malmö Lärlingscenter modern utrustning i en intressant miljö genom att eleverna gör en del av sin utbildning på Epic. För mer info https://goepic.se/

Efter gymnasiet

Du kan börja jobba direkt efter avslutad utbildning inom det yrket du har valt eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan och fördjupa dina kunskaper inom det valda yrket.

Kontaktinformation och länkar

sv