$left
$middle

Processteknik

Skulle du tycka om att vara med och tillverka produkter? Då kan inriktningen processteknik på Industritekniska programmet vara något för dig.

Om inriktningen

Inriktningen ska ge dig kunskaper om kemiska eller mekaniska industriprocesser, kvalitetskontroll samt styr- och reglerteknik.

Arbete med att planera och sköta driften

Du får grundläggande kunskaper för arbete inom industriell produktion och andra områden där kompetens för tillverkning, underhåll och service efterfrågas.

Du kommer få följa hela produktionskedjan; från att jobba fram en idé till att planera och verkligen genomföra den och fram till den färdiga produkten. Du tränas i att planera och sköta driften vid kemiska eller mekaniska anläggningar som till exempel inom livsmedelsindustrin. En viktig del av yrket är utvärdering; det vill säga att titta på vad som gick bra och dåligt under processen och vad som kan utvecklas och göras bättre.

Kontaktinformation och länkar