$left
$middle

Samarbeten och kontakter

En förutsättning för att lärlingsutbildningarna ska kunna genomföras är att vi kan erbjuda bra, pålitliga praktikplatser.

Vi arbetar ständigt med att utöka skolans kontaktnät i yrkeslivet. Tillsammans med branscherna diskuterar vi utbildningarnas kvalitet, synpunkter från elever och handledare, företagens möjligheter att ta emot praktikanter samt branschens utveckling och framtid.

Skolan har löpande kontakt med elevernas praktikplatser. Yrkesläraren gör kontinuerliga besök och följer upp elevernas utveckling samt tar emot synpunkter från företaget/handledaren.

sv