$left
$middle

Sök till oss

Du vill skaffa dig gymnasiekompetensen. Men samtidigt vill du lära dig ett yrke som du kan börja jobba med direkt efter gymnasiet. Lärlingsutbildningen ger dig den valmöjligheten. Och vill du, kan du läsa vidare på högskolan. För man kan ju ändra sig.

Unik utbildningsform

Att läsa gymnasiet som lärling är helt unikt. Ingen annan utbildning varvar tiden i skolbänken med så mycket tid ute i arbetslivet.

Att gå en lärlingsutbildning är ett annat sätt att lära. En stor del av din utbildningstid är du på en arbetsplats. Du kommer att vara tre dagar på en arbetsplats och två dagar i skolan. Lärlingsutbildningen är för dig som vet vad du vill.

Hjälp i studierna

Vi på Malmö Lärlingscenter erbjuder dig det stöd du behöver. Vårt elevhälsoteam träffas regelbundet för att snabbt ta hand om dig ifall behov uppstår. På skolan har vi dessutom ett stort och rymligt bibliotek med möjlighet till enskilda studier.

Grundläggande högskolebehörighet

Du som går ett av våra yrkesprogram har också rätt att skaffa dig grundläggande behörighet till universitets- och högskoleutbildningar. När du läser in grundläggande behörighet läser du det som ett utökat program.

Efter gymnasiet

Direkt efter studierna kan du vara efterfrågad på arbetsmarknaden. Programmen ger dig behörighet till högskolan men vill du kan du välja att läsa andra kurser istället.

Ta reda på mer om oss

Kontaktinformation och länkar

sv