$left
$middle

Programmet för administration, handel och varuhantering

Vill du arbeta i mataffär, är detta program för dig. Du får grundläggande yrkeskunskaper inom dessa områden och läser kurser såsom inköp och logistik, administration, handel och praktisk marknadsföring.

En praktisk utbildning

Hos oss kombinerar du kurser i handel och administration med kurser i livsmedles och näringskunskap, mat i butik, samt service och bemötande.

Du läser en programfördjupning som ger dig kunskaper för arbete inom livsmedelshandel. Arbetsuppgifterna kan tex vara exponering, upplockning och annan hantering av livsmedel.

Praktik

I årskurs fyra varvar du dina teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL innebär att du genomför delar av utbildningen på en arbetsplats utanför skolan.

På din praktikplats tränar du upp yrkeskunskaper och färdigheter som till exempel arbetstempo och samarbete med andra. Samtidigt knyter du viktiga kontakter för framtida yrkesliv.

Detta läser du

Efter utbildningen

På Malmö Restaurangskola möts du av ambitiösa och engagerade lärare och elever, i modern miljö. Vår strävan är att du efter utbildningen, utifrån din egen förmåga, känner till och förstår hur yrkeslivet fungerar.

Du utvecklar social kompetens, blir kvalitetsmedveten och tar ansvar så att du kan samarbeta bra med andra på en arbetsplats.

Vår utbildning är en yrkesutbildning som syftar till att ge dig ett så självständigt yrkesliv som möjligt och vi arbetar tätt tillsammans med arbetsförmedling, försäkringskassa och företag runtom i Malmö.


Kontaktinformation och länkar

sv