$left
$middle

Utspark 2022

Nu är tiderna för årets utspark spikade! Våra avgångselevers stora dag kommer ske traditionsenligt med fotografering, musik, bakelse & bubbel - och så klart utspring på trappan mot Amiralsgatan. Välkomna till oss den 7 juni.

Utsparkstider

ES19A

ES19B

ES19C

ES19D

ES19E

ES19F

MLF18

14:00

14:05

14:10

14:15

14:20

14:25

14:20

NA19A

NA19B

SA19A

SA19B

SA19C

SA19D

HU19

15:30

15:35

15:40

15:45

15:50

15:55

16:00