$left
$middle

Vårdnadshavarträff

Måndagen den 19 september kl. 18:00 är vårdnadshavare till elever i årskurs 1 välkomna till Malmö latinskola.

Informationsträffen sker uppdelat i Nya Aulan och Gamla Aulan, där våra skolledare tar emot och berättar om skolan.

Hitta rätt!

Klasser

Aula

Ingång

ES Musik, ES Dans, ES Bild, ES Teater

ES Estetik & Media, MLF Förstärkt


Nya Aulan


Drottninggatan 22
(Nya byggnaden)


Humanistisk, NA, NA-musik, SA-samhälle

SA-beteende, SA-media

Gamla Aulan


Amiralsgatan
(Gamla byggnaden)

 

Efter inledningen i aulan träffar ni elevernas lärare och mentorer. Ni kommer också att få stifta bekantskap med våra studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor, specialpedagoger och kuratorer.

Programmet beräknas vara avslutat omkring 19.30.

Vi ser med glädje fram emot att träffa er.


sv