$left
$middle

Vårdnadshavarträff

Tisdagen den 19 september kl. 18:00 är vårdnadshavare till elever i årskurs 1 välkomna till Malmö latinskola.

Informationsträffen sker uppdelat i Nya Aulan och Gamla Aulan, där våra skolledare tar emot och berättar om skolan.

Hitta rätt!

Klasser

Aula

Ingång

ES Musik, ES Dans, ES Bild, ES Teater

ES Estetik & Media, MLF Förstärkt


Nya Aulan


Drottninggatan 22
(Nya byggnaden)


Humanistisk, NA, NA-musik, SA-samhälle

SA-beteende, SA-media

Gamla Aulan


Amiralsgatan
(Gamla byggnaden)


Ni kommer även att få stifta bekantskap med våra studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor, specialpedagoger och kuratorer.

Efter samlingen i aulorna kommer ni att få följa med era barns mentorer till klassrum där ni får mer information på specifik nivå och möjlighet att ställa frågor.

Programmet beräknas vara avslutat omkring 19.30.

Vi ser med glädje fram emot att träffa er.

VÄLKOMNA!
Fredrik Hemmensjö
Rektor


sv