$left
$middle

Humanistiska programmet

Tycker du om att läsa och skriva? Kanske tycker du om språk, är intresserad av historia och vill lära dig om olika estetiska uttrycksformer som konst, musik och dans? Om du också är nyfiken på de stora existentiella livsfrågorna så är humanistiska programmet definitivt något för dig.

Vi erbjuder inriktningen

Detta läser du

En klassisk utbildning

Programmet är högskoleförberedande och ger dig goda grunder för fortsatta universitetsstudier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

I många kurser på programmet, bland annat ämnena filosofi och psykologi, får du tillfälle att reflektera och diskutera.

På humanistiska programmet studerar vi människan i ett historiskt perspektiv och lär oss att se samband mellan då och nu. Vi fördjupar oss i såväl kulturarv som nutida samhällsfrågor.

Du får också möjlighet att utöka dina kunskaper i och om språk och att lära dig se kopplingen mellan språk och kultur, eftersom språk är grunden för all mänsklig kommunikation.

Språkfördjupning

Då engelska språket har en viktig ställning i världen erbjuds du förtur till kursen språk specialisering – skrivande, som vi valt att benämna Creative Writing in English. Du studerar skönlitterära texter på engelska och skriver olika typer av texter.

Förutom engelska och moderna språk läser du även latin och människans språk.

Kulturstudier i Köpenhamn

I kursen humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering (kulturstudier i Greater Copenhagen) genomförs år 2 och 3 studiebesök där kunskaperna som du tillägnar dig under gymnasietiden får en praktisk tillämpning genom exempelvis skapandet av egna utställningar och informationsbroschyrer eller andra skrifter.

Studiebesök och föreläsning

Dessutom besöker vi flera museer och andra kulturinrättningar samt lyssnar på föreläsare från bl.a. Lunds universitet.

Efter gymnasiet

Efter studierna kan du utbilda dig till yrken som kräver en bred språklig, kulturell och social kompetens som exempelvis arkeolog, bibliotekarie, copywriter, psykolog, jurist, tolk, översättare, UD/EU-tjänsteman, förlagsredaktör, lärare, informatör eller journalist.