$left
$middle

Barn- och fritidsprogrammet

Gillar du att inspirera och leda andra människor? Vill du ha ett aktivt yrke där du får jobba med människor i alla åldrar? Då är barn- och fritidsprogrammet ett passande val för dig. Programmet är ett teoretiskt yrkesprogram där du under varje läsår kommer ut på praktik på riktiga arbetsplatser. På gymnasiet kallas detta för APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Våra inriktningar

Detta läser du

Under året

År 1

Under första året läser samtliga elever gemensamma kurser.

Under vårterminen har du din första APL-period. Första året har samtliga elever i åk 1 APL på förskola. Du kommer att vara på en avdelning där barnen är mellan 1 och 5 år gamla.

Under vårterminen väljer du vilken programinriktning du vill gå. Innan du gör detta val anordnar skolan en dag, där du får då tillfälle att lyssna till och träffa folk som arbetar inom våra olika inriktningar. Exempelvis kan du få tillfälle att träffa väktare, personlig assistent, barnskötare och personlig tränare.

År 2

Under årskurs 2 läser du de kurser som ingår i den inriktning du valt.

Under andra året har du också arbetsplatsförlagt lärande i 5 veckor.

År 3

Under ditt tredje år fortsätter du att läsa dina inriktningskurser.

Under tredje året har du 9 veckors APL. Praktiken är uppdelad på höst- och vårtermin.

Du gör också ditt gymnasiearbete. Oftast görs detta i samband med din APL

Utbildningen passar dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska eller sociala yrken. Här kan du också välja att läsa till certifierad väktare eller läsa en förberedande utbildning mot personlig tränare.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

När du väljer ett yrkesprogram som Barn- och fritidsprogrammet har du goda chanser att gå rakt ut i arbetslivet. Alla våra elever på barn- och fritidsprogrammet har minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) under sina 3 studieår.

Genom din APL får du möjlighet att knyta kontakter med yrkeslivet. Flera av våra elever har direkt efter studenten fått erbjudande om jobb på sin tidigare APL-plats

Grundläggande högskolebehörighet

Barn och fritid är ett yrkesprogram, men från och med läsåret 2023 ingår grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram vilket också ger dig möjlighet att plugga vidare om du vill det.

Efter gymnasiet

Du kan studera vidare eller söka jobb som barnskötare, elevassistent, väktare eller jobba på gym.

Kontaktinformation och länkar

sv