$left
$middle

Barn- och fritidsprogrammet

När du väljer Barn- och fritidsprogrammet öppnar du dörren till ett spännande arbete med människor i alla åldrar. Utbildningen passar dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna inom pedagogiska eller sociala yrken.

Våra inriktningar

Detta läser du

Under året

År 1

Under första året läser samtliga elever gemensamma kurser.

Under vårterminen har du din första APL-period. Första året har samtliga elever i åk 1 APL på förskola. Du kommer att vara på en avdelning där barnen är mellan 1 och 5 år gamla.

Under vårterminen väljer du vilken programinriktning du vill gå. Innan du gör detta val anordnar skolan en dag, där du får då tillfälle att lyssna till och träffa folk som arbetar inom våra olika inriktningar. Exempelvis kan du få tillfälle att träffa väktare, personlig assistent, badvärd och barnskötare.

År 2

Under årskurs 2 läser du de kurser som ingår i den inriktning du valt.

Under andra året har du också arbetsplatsförlagt lärande i 5 veckor.

År 3

Under ditt tredje år fortsätter du att läsa dina inriktningskurser.

Under tredje året har du 9 veckors APL. Praktiken är uppdelad på höst- och vårtermin.

Du gör också ditt gymnasiearbete. Oftast görs detta i samband med din APL

På programmet läser du kurser och tränar dig praktiskt i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Barn- och fritidsprogrammet passar därför bra för dig som vill kombinera dina teoretiska studier med APL, där du får prova på yrket på riktigt.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Alla våra elever på barn- och fritidsprogrammet har minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) under sina 3 studieår.

Genom din APL får du möjlighet att knyta kontakter med yrkeslivet. Flera av våra elever har direkt efter studenten fått erbjudande om jobb på sin tidigare APL-plats

Grundläggande högskolebehörighet

Barn och fritid är ett yrkesprogram, men du har alltid möjlighet att läsa kurser som förbereder dig för högskolestudier.

Efter gymnasiet

Du kan studera vidare eller söka jobb som barnskötare, elevassistent, väktare eller idrotts- och aktivitetsledare.

Kontaktinformation och länkar

sv