$left
$middle

Sjukanmälan och frånvaro

Frånvaroanmälan är obligatorisk och kan göras via telefon eller Dexter.

Frånvaro

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev via telefon eller Dexter dagligen under sjukfrånvaron.

Sjukanmälan för heldag ska göras före klockan 08.00 aktuell dag. Vid flera dagars frånvaro ska anmälan göras för varje enskild dag.

Behöver du avbryta skoldagen på grund av sjukdom ska du anmäla det direkt till din mentor, antingen personligen eller via e-post. Det är viktigt att du eller din vårdnadshavare också sjukanmäler dig via Dexter enligt ordinarie rutin. 

Längre frånvaro

Är du sjuk mer än fem dagar, eller återkommande sjuk, ska du lämna läkarintyg till mentor eller skolsköterska.

Ledighet

Skolans rutiner kring ledighet

  • Ledighet för enstaka lektion beviljas av respektive undervisande lärare
  • Ledighet för upp till en (1) dag beviljas av elevens mentor
  • Ledighet från och med dag två (2) beviljas av mentor och beviljas av rektor
  • Ledighet för semesterresa eller dylikt beviljas normalt inte och bör planeras till ferier och lov
  • Ledighet för övningskörning beviljas inte
  • Ledigt vid terminssluten beviljas inte

Blankett finns i receptionen och ska för omyndiga elever undertecknas av vårdnadshavare.

Ansökan om ledighet lämnas till mentor/rektor senast sju (7) dagar före ledighetens början.

sv