$left
$middle

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap är det gymnasieprogram och den inriktning som ger bredast behörighet till högskolan. På Pauliskolan har vi inriktningen naturvetenskap med profilerna kriminalteknik och medicinteknik.

Vi erbjuder inriktning

Detta läser du

Under året

År 1

Under ditt första år läser du ämnen som ger dig en bred bas. Naturvetenskapliga ämnen som ingår är biologi, kemi, fysik och matematik.

År 2

Under andra året fördjupar du dig inom kemi, biologi och fysik.

År 3

Under ditt tredje år läser du den programfördjupning som du valt. Du väljer mellan våra profiler kriminalteknik eller medicinteknik.

Under ditt tredje år gör du också ditt gymnasiearbete.

Spännande fördjupningskurser

Det naturvetenskapliga arbetssättet med många laborationer tillsammans med matematik utgör stommen i utbildningen. Du kan välja spännande och utmanande fördjupningskurser i matematik, kriminalteknik, läkemedelskemi och medicinteknik.

Naturvetenskapsprogrammet på Pauliskolan är certifierat enligt de kvalitetskriterier som Teknikcollege Skåne ställer.

Vi har nära samarbete med företag och universitet i regionen. Våra utbildningar är därför anpassade till de behov som företag har. Vi knyter din utbildning närmare industrin genom studiebesök och genom föreläsare från näringslivet som kommer till skolan.

Kontaktinformation och länkar

sv