$left
$middle

Samhällsvetenskap

Tycker du om att diskutera samhällsfrågor och de utmaningar som ligger framför oss? Pauliskolan är en certifierad FN-skola, vilket präglar vårt samhällsvetenskapliga program.

Om inriktningen

På inriktningen samhällsvetenskap möter du engagerade och kunniga lärare som tränar dig i att analysera och förstå vårt samhälle såväl lokalt som globalt. Du får sätta dig in i aktuella frågor och vara med och diskutera samhällets utveckling.

Under utbildningens gång tar ni er an spännande frågor och ger er ut i samhället för att förstå, diskutera och påverka. Inriktningen avslutas med en fördjupningsresa som kopplas till det du lärt dig under utbildningen.

Lokala och globala samhällsfrågor

Under ditt första läsår börjar vi med att utforska ditt lokala samhälle Malmö i kursen etnicitet och kulturmöten.

Andra året arbetar vi mer specialiserat med frågor om klimat och hållbarhetsfrågor. Detta gör vi i kursen politik och hållbar utveckling.

Tredje året får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om aktuella globala och lokala samhällsfrågor.

Agenda 2030

Inriktningen har en tydlig koppling till vårt samhälle, såsom Agenda 2030. Med sina 17 mål och 169 delmål är detta den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin antagits av världens länder.

Forma din utbildning

Kontaktinformation och länkar

sv