$left
$middle

Samhällsvetenskap

Är du intresserad av att få fördjupade kunskaper inom samhällsvetenskapliga ämnen och bygga på med kunskap om människan, ledarskap och entreprenörskap?

Då passar vår nya profil ledarskap och entreprenörskap dig.

Om inriktningen

På inriktningen samhällsvetenskap möter du engagerade och kunniga lärare som tränar dig i att analysera och förstå vårt samhälle såväl lokalt som globalt. Du får sätta dig in i aktuella frågor och vara med och diskutera samhällets utveckling.

Profilering mot ledarskap och entreprenörskap

Vår profil ledarskap och entreprenörskap baseras på att du ska få en förståelse för människors agerande och samspel i kursen Sociologi. Du får sedan bygga på med kunskap om att leda och organisera människor.

Parallellt läser du entreprenörskap som ger dig en bild av entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen och hur du driver projekt och omsätter idéer till verklighet.

Forma din utbildning

Vill du veta mer?

Undrar du något om SA-samhällsvetenskap och profilen ledarskap och entreprenörskap? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontakta Alexandra Foschi, 0732-51 74 415 om du har frågor om utbildningen.

Kontaktinformation och länkar

sv