$left
$middle

Vårt mediatek

Vi är stolta över vårt fina Mediatek, som fått utmärkelse som skolbibliotek i världsklass flera år i rad.

I Mediateket hittar du mängder av bra böcker, sköna läsfåtöljer, bord där du kan sitta och plugga, ett tyst läsrum och bibliotekarier som kan hjälpa dig.

Bibliotekarierna tipsar och inspirerar till läsning samt anordnar bokcirkelgrupp och en rad andra aktiviteter för er elever. Bibliotekarierna arbetar med att hitta litteratur som engagerar och föder ett intresse att läsa.

Exempel på aktiviteter

 • ­Bokattack
  Bibliotekarien gör ett kort besök i klassrummet för att berätta om en bok och läsa högt ur den.

 • Bokprat
  I samband med att en klass eller grupp ska läsa en roman kan bibliotekarien hålla ett bokprat. Bibliotekarien berättar då om flera olika böcker, ofta utifrån ett tema.

 • Boksamtal ­
  Bibliotekarien pratar med elever i smågrupper om en bok de alla har läst tillsammans med undervisande lärare.

 • Läsprojekt
  i samband med större läsprojekt kan läraren ta hjälp av bibliotekarien om så önskas.

 • Klassisk onsdag
  Varje onsdag spelas klassisk musik på olika teman i Mediateket.