$left
$middle

Sjukanmälan och frånvaro

Frånvaroanmälan är obligatorisk och kan göras via telefon eller Dexter.

Frånvaro

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev via telefon eller Dexter dagligen under sjukfrånvaron.

Sjukanmälan för heldag ska göras före klockan 09.00 aktuell dag. Vid flera dagars frånvaro ska anmälan göras för varje enskild dag.

Behöver du avbryta skoldagen på grund av sjukdom ska du anmäla det direkt till din mentor, antingen personligen eller via e-post.

Längre frånvaro

Är du sjuk mer än fem dagar, eller återkommande sjuk, ska du lämna läkarintyg till mentor eller skolsköterska.

Ledighet

Mentorn kan bevilja ledighet för högst tre dagar i följd och för sammanlagt sex dagar under ett läsår. Längre ledighet kan beviljas av rektor. Blankett finns att hämta i receptionen. Ledighet beviljas bara om det finns starka skäl! En förutsättning är också att du har goda studieresultat och själv tar igen det du missar under ledigheten!

Frånvaro – rutiner och regler

Elevers frånvaro registreras (sjukdom, ogiltig frånvaro, sen ankomst med mera). Frånvaron granskas var fjärde vecka.

Om du är borta från skolan utan att vara sjuk eller ledig, eller utan att någon lärare har sagt ja till det, räknar CSN det som ogiltig frånvaro. Då kan du bli av med studiebidraget.

Bidrag från Försäkringskassan påverkas då studiebidrag stoppas för elev. Vid längre eller upprepad sjukfrånvaro kan skolan begära läkarintyg.

sv