$left
$middle

Vårdnadshavares delaktighet

Eleverna på S:t Petri skola är mogna och tar ansvar. Vi vill ändå ha kontakt med dig som är vårdnadshavare. Du känner ditt barn väl och kan ge råd och stöd under gymnasietiden.

I början av läsåret får våra nya elever en hel del information som delas ut i skolan. Ta del av den och vi svarar gärna på dina frågor. I materialet som delas ut finns kontaktuppgifter till medarbetare. Mentorn i den klass där ditt barn går bjuder in till utvecklingssamtal.

Efter att ditt barn har fyllt 18 får vi inte längre aktivt ta kontakt med dig, men du är alltid välkommen att ringa eller mejla oss. Uppgifter om betyg, omdömen och frånvaro är alltid tillgängliga om du frågar efter det.

sv