$left
$middle

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet kan hjälpa dig att besvara dina frågor kring naturvetenskapliga såväl som samhällsvetenskapliga teman. Naturvetenskap är en blandning av teoretiska och laborativa moment, vardagliga iakttagelser och funderingar som inspirerar.

Vi erbjuder inriktning och profiler

Detta läser du

En bred utbildning

På naturvetenskapsprogrammet ägnar du dig åt att studera den fysiska världen. Du lär dig att genom teori och laboration göra observationer och dra slutsatser. Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas och stor valfrihet i senare studier.

På S:t Petri skola har vi moderna och välutrustade laborationssalar där du får många möjligheter att utföra experiment och upptäcka hur teori och praktik hänger samman. Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred behörighet och du blir väl förberedd för högskole- och universitetsstudier, oavsett om du väljer att fortsätta inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller andra områden. Vi erbjuder två alternativ av inriktningen naturvetenskap – NA klassisk och NA science.

Efter gymnasiet

Programmet ger en god grund för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik, men ger även behörighet till de flesta andra högskoleutbildningar.

Kontaktinformation och länkar

sv