$left
$middle

Sjukanmälan och frånvaro

Frånvaroanmälan är obligatorisk och kan göras via telefon eller Dexter.

Frånvaro

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare eller myndig elev via telefon eller Dexter dagligen under sjukfrånvaron.

Sjukanmälan för heldag ska göras före klockan 12.00 aktuell dag. Vid flera dagars frånvaro ska anmälan göras för varje enskild dag.

Behöver du avbryta skoldagen på grund av sjukdom ska du anmäla det direkt till din mentor, antingen personligen eller via e-post.

Längre frånvaro

Är du sjuk mer än fem dagar, eller återkommande sjuk, ska du lämna läkarintyg till mentor eller skolsköterska.

Ledighet

Mentorn kan bevilja ledighet för högst tre dagar i följd och för sammanlagt sex dagar under ett läsår. Längre ledighet kan beviljas av rektor. Blankett finns att hämta i receptionen. Ledighet beviljas bara om det finns starka skäl! En förutsättning är också att du har goda studieresultat och själv tar igen det du missar under ledigheten!

Frånvaro – rutiner och regler

Giltig frånvaro är frånvaro som är anmäld till skolan eller ledighet som är beviljad av mentor eller rektor i förväg. Om du inte är myndig ska dina föräldrar/vårdnadshavare göra frånvaroanmälan.

Om du är borta från skolan utan att vara sjuk eller ledig, eller utan att någon lärare har sagt ja till det, räknar CSN det ogiltig frånvaro. Då kan du bli av med studiebidraget.

sv