$left
$middle

Vårdnadshavares delaktighet

När en elev fyllt 18 år och blivit myndig, kontaktar skolan inte hemmet (vårdnadshavare) och informerar om studieresultat och frånvaro. Då elevernas betyg, studieresultat och närvaro/frånvaro är allmänna offentliga handlingar, kan man alltid som förälder/vårdnadshavare själv kontakta skolan och få besked om detta.

Det är dock viktigt att skolan kan ha en öppen dialog även med de myndiga elevernas föräldrar och det är därför bra om man som förälder diskuterar denna öppenhet med sin son/dotter.

sv