$left
$middle

VVS- och fastighetsprogrammet

Föreställ dig vad som händer när rent vattnet slutar komma ur kranen, när det inte går att spola på toaletten, när värmen slutar att fungera, när vi inte kan kyla våra livsmedel.

Det är mycket i samhället – både nödvändigheter och bekvämligheter – som fungerar tack vare VVS och kylteknik.

Våra inriktningar

Kyl- och värmepumpsteknik

Kyltekniker bygger och underhåller olika typer av kyl- och värmepumpsanläggningar. Sådana anläggningar finns idag på de flesta ställen i samhället.

VVS

VVS-montören arbetar ofta i byggnadssektorn med att bygga rörnät och installationer för vatten, värme och sanitetsanläggningar. En relativt stor grupp VVS-montörer är också verksamma med drift- och underhållsarbeten inom industri-och fastighetssektorn.

Detta läser du

På programmet får du kunskaper om olika teknikinstallationer. Du får lära dig att ansvara för underhåll och service, som är en mycket viktig del inom yrket. Driften av olika tekniska system är också något du kommer att behärska efter utbildningen.

Teori och praktik

Genom teoretiska och praktiska arbetsmetoder utvecklar du den kompetens som behövs i arbetslivet.

Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, ger dig insyn i de olika yrkesområdena. Du får möjlighet att pröva och värdera olika arbetsmetoder och att arbeta både självständigt och i grupp.

Grundläggande högskolebehörighet

På Universitetsholmens gymnasium får du automatiskt högskolebehörighet om du inte aktivt väljer bort det.

Efter gymnasiet

Vill du få ett framtidsyrke som är spännande, omväxlande och roligt? Då ska du välja ett yrke inom VVS eller kyl- och värmepumpsteknik. Båda branscherna växer i rasande fart och den tekniska utvecklingen går fort framåt, vilket gör att du behövs.

Efter avslutad utbildning med godkända betyg har du mycket stora möjligheter till fast anställning. Efter gymnasieutbildningen kan du söka arbete inom ditt yrke eller läsa vidare på yrkeshögskola eller tekniskt basår på högskola.

VVS-branschen rekommenderar

VVS-branschen rekommenderar Universitetsholmens gymnasium som utbildare inom VVS för sina medlemsföretag. Endast ett fåtal utbildare har fått denna rekommendation.

VVS-Branschens Yrkesnämnd bedömer att vår grundutbildning ger goda förutsättningar för eleverna att, efter fullföljd lärlingstid, genomföra branschprov med godkänt resultat och därmed få branschcertifikat, vilket ökar möjligheterna till anställning.

Våra elever är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

Kontaktinformation och länkar

sv