$left
$middle

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som vill arbeta med människor. Du är med största sannolikhet garanterad jobb efter yrkesexamen. Du kan jobba inom hälsa och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

Vi erbjuder fyra programfördjupningar

Om utbildningen

På vård- och omsorgsprogrammet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet i sjukvårdsliknande miljöer, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter.

Du lär dig om

  • hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi.
  • människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan.
  • Du lär dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.

Vårt nära samarbete med arbetslivet inom vård och omsorg ger en hög kvalitet på vår utbildning. Inom vård- och omsorgsområdet används IT, digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning. Det är bland annat därför eleverna använder bärbara datorer.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen sker också på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Detta läser du

Under året

År 1

Text

År 2

Text

År 3

Text

Grundläggande högskolebehörihet

Du får grundläggande högskolebehörighet som ger dig möjlighet att läsa på högskolan efter avslutad gymnasieutbildning.

Efter gymnasiet

Med yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet har du en given plats på arbetsmarknaden. Direkt efter examen har du möjlighet att börja arbeta inom en mängd olika områden.

Vanliga arbetsplatser är bland annat på sjukhus och vårdcentraler samt inom hemsjukvård. I socialtjänsten kan man arbeta inom till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

Vårdbranchen rekommenderar

Vi är medlem i ett vård- och omsorgscollege som är certifierat av Nationella rådet. Det innebär att vi har ett ökat samarbete mellan skolan och arbetsgivare.