$left
$middle

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som vill arbeta med människor. Du är med största sannolikhet garanterad jobb efter yrkesexamen. Du kan jobba inom hälsa och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsvariation.

Om utbildningen

På vård- och omsorgsprogrammet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter.

Du lär dig om

  • hälsa, ohälsa, funktionsvariationer, medicin, pedagogik och psykologi.
  • människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan.
  • Du lär dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.

Vårt nära samarbete med arbetslivet inom vård och omsorg ger en hög kvalitet på vår utbildning. Inom vård- och omsorgsområdet används IT, digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning. Det är bland annat därför eleverna använder bärbara datorer.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen sker också på en eller flera arbetsplatser under minst 20 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Detta läser du

Under året

År 1

På vård- och omsorgsprogrammet finns inga inriktningar. Alla läser samma kurser för att få kunskaper som förbereder för arbete inom alla områden inom vård och omsorg. Under första året läser du grundläggande kurser som handlar om kroppen, omvårdnad och social omsorg.

Under vårterminen gör du din första APL-period. Alla elever placeras inom hemtjänst eller på äldreboende under 4 veckor.

År 2

Du fortsätter att läsa fördjupande kurser inom omvårdnad och social omsorg och får dessutom lära dig om olika funktionsvariationer och psykiatriska sjukdomar.

Under andra året gör du 8 veckor APL fördelat på hösten och våren.

År 3

Du läser påbyggnadskurser inom omvårdnad och social omsorg och får dessutom lära dig om olika funktionsvariationer och psykiatriska sjukdomar.

Du gör också ditt gymnasiearbete i samband med din APL. Även tredje året har du 8 veckor APL fördelat på 2 perioder.

Grundläggande högskolebehörighet

Du får grundläggande högskolebehörighet som ger dig möjlighet att läsa på högskolan efter avslutad gymnasieutbildning.

Efter gymnasiet

Med yrkesexamen från vård- och omsorgsprogrammet har du en given plats på arbetsmarknaden. Direkt efter examen har du möjlighet att börja arbeta inom en mängd olika områden.

Vanliga arbetsplatser är bland annat på sjukhus och vårdcentraler samt inom hemsjukvård. I socialtjänsten kan man arbeta inom till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent.

Vårdbranchen rekommenderar

Vi är medlem i ett vård- och omsorgscollege som är certifierat av Nationella rådet. Det innebär att vi har ett ökat samarbete mellan skolan och arbetsgivare.

Kontaktinformation och länkar

sv