$left
$middle

Program för måndag den 16 maj

Invigning av Hälsoveckan. Exempel på hälsofrämjande arbete lyfts genom utställning, föredrag och upplevelser.

Tid: Klockan 10.00–15.00.
Plats: Entréplan, Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1.

Tillgänglighet på Fänriksgatan 1

  • Parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd finns på Kungsgatan.
  • I entrén finns kontrastmarkering på trappa, ramp och automatisk skjutdörr.
  • Programmet äger rum på entréplan.
  • Tillgängliga toaletter finns.
  • Ledarhund/assistanshund är välkomna.
sv