$left
$middle

Program för onsdag den 18 maj

Utedag och Rörelse för hälsa-loppet. Prova på utegym, sittgympa och side-by-side-cykel. Ställ frågor om diabetes till en sjuksköterska, prata om kost med en dietist och träffa en arbetsterapeut som vet allt om sömn- och aktivitetsbalans. Musik, dans och mingel.

Tid: Klockan 10–15.
Plats:
Utomhus, vid Öresunds Funkis – badet utan hinder, Ribersborgsstigen 6.

sv