$left
$middle

Program för tisdag den 17 maj

Brukarorganisationernas dag. Stifta bekantskap med föreningar och brukarnära verksamheter inom områdena LSS och socialpsykiatri. Under dagen håller föreningarna föredrag, prova på-aktiviteter och utställningar. Radiofontänen sänder en radioshow och gör intervjuer kring temat hälsa.

Tid: Klockan 13–18.
Plats:
Entréplan, Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1.

Tillgänglighet på Fänriksgatan 1

  • Parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd finns på Kungsgatan.
  • I entrén finns kontrastmarkering på trappa, ramp och automatisk skjutdörr.
  • Programmet äger rum på entréplan.
  • Tillgängliga toaletter finns.
  • Ledarhund/assistanshund är välkomna.
sv