$left
$middle

Ung i sommar med anpassad praktik

Ung i sommar har ett antal praktikplatser framtagna till ungdomar med behov av en anpassad praktik. Platserna förmedlas till unga Malmöbor via gymnasie- och grundskolor och Ung Malmö.

Praktik med stöd

Utifrån följande tre punkter kan praktikanten få extra stöd under sin praktikperiod för att klara av och känna sig redo inför praktiken.

 • Struktur och tydliga instruktioner
 • Stödjande och nära handledarskap
 • Lugn miljö med möjlighet till paus

Förberedelser

Som handledare ska du och praktikplatsen vara förberedda på att ta emot en ungdom med anpassad praktik. Med rätt förberedelser får ungdomen mer ut av sin praktikperiod. Tänk på att praktik är en möjlighet att prova olika arbetsuppgifter och ett tillfälle för ungdomen att utvecklas i ett socialt sammanhang.

Tips på förberedelser till handledare

 • Säkerställ att du har information och kontaktuppgifter till praktikanten.
 • Förbered första dagen.
 • Förbered schema för praktikperioden
 • Ha reservuppgifter ifall det uppstår luckor.
 •  

Är du och praktikplatsen redo?

 • Här har vi samlat det du behöver tänka på innan praktikstart:
 • Är praktikplatsen anpassad för ungdomen innan praktikstart?
 • Har ungdomen tillsammans med studie- och yrkesvägledare eller kurator haft en introduktion på praktikplatsen innan praktikstart?
 • Har praktikplatsen sett ut en handledare som kan avsätta sig tid och stöttning?
 • Har du fått information på vilket sätt ungdomen behöver anpassning?
 • Vem är handledare för dig om du blir sjuk eller ledig?
 • Lär dig namnet på ungdomen du tar emot.
 • Få ungdomen att känna sig välkomnad på arbetsplatsen.

Kontakta oss

sv