Gottorpskolan

Granne med havet och Öresundsbron ligger Gottorpskolan. På skolan arbetar vi målmedvetet för att erbjuda en högkvalitativ undervisning i moderna, kreativa och inspirerande lärmiljöer. Vår verksamhet genomsyras av goda relationer och av ett tydligt fokus på kunskap, i kombination med ett aktivt arbete för att stödja eleverna i deras sociala utveckling. Hos oss ges varje elev möjlighet att lära, utvecklas och lyckas, utifrån sina egna förutsättningar, behov och intressen.

Fakta om skolan

Besöksadress: Per Josephssons väg 2
Telefonnummer: 040-34 69 03
Webbplats: www.malmo.se/gottorpskolan
Huvudman: Kommunal
Skolform: Grundskola
Årskurser läsåret 2018/2019: 7, 8, 9
Årskurser läsåret 2019/2020: -
Antal elever läsåret 2018/2019: 453

Personal i grundskolan

Beräknat i heltidstjänster eller årsarbetare. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.) vissa uppgifter.

Antal elever per lärare, heltidstjänster: 12,8
Lärare med pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster (%): 79,2
Legitimerade lärare behöriga i minst ett ämne, årsarbetare (%): 81,8

Betygsresultat

Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund. Läsåret 2017/2018. Källa: Skolverket (Siris). Siris saknar (.), visar ej (..) eller avrundar (~100) vissa uppgifter.

Godkänt alla ämnen, årskurs 6 (%): -
Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9 (max 340 poäng): 255.1
Behöriga till yrkesprogrammen, årskurs 9 (%): 93.8
Godkänt alla ämnen, årskurs 9 (%): 90.6

Nöjdhet med skolan - elever i årskurs 5 och 9

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, årskurs 5: -
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 5: -
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 5: -
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 5: -
Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, årskurs 9: 5.7
Jag har studiero på lektionerna, årskurs 9: 5.0
Jag känner mig trygg i skolan, årskurs 9: 7.1
Jag är nöjd med min skola som helhet, årskurs 9: 6.9

Nöjdhet med skolan - vårdnadshavare

Graden av nöjdhet ger ett indexvärde från 0 till 10. Källa: Skolinspektionen (Skolenkäten, grundskola, vårterminen 2016).

Undervisningen i skolan väcker mitt barns lust att lära: 6.3
Jag upplever att mitt barn har studiero under lektionerna: 5.0
Mitt barn känner sig tryggt i skolan: 7.9
I fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande: 10.0
Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet: 6.8

Informationen uppdaterades 2018-11-22.