Hjälpmedel i vardagslivet

Vardagsaktiviteter är allt det du gör i din vardag, antingen självständigt eller med stöd av någon annan person. Av- och påklädning, att äta och dricka samt att sköta din hygien är några exempel.

Här hittar du hjälpmedel som kan underlätta för dig i din vardag:

Dusch och bad

Toalettbesök

Höjdanpassning av möbler

Arbetsstolar och ståstolar

Tid och planering

sv