Uppdaterad 15 mars 2021

15 mars 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Badkarslyft

Lyft som placeras i badkar för att lättare komma i och ur.

Badkarslyft förskrivs till dig som har stora svårigheter att förflytta dig i och ur badkar för att duscha.

Innan badkarslyft förskrivs ska det uteslutas att behovet kan tillgodoses med enklare hjälpmedel.

Badkarslyft förskrivs även till dig som av medicinska skäl är i behov av bad och som inte kan tillgodoses på annat sätt. De medicinska skälen ska kunna styrkas med läkarintyg.

Vem kontaktar jag?

Arbetsterapeut.