Hjälpmedel vid förflyttning

Förflyttning innebär att du rör dig från ett läge till ett annat. Antingen självständigt eller med hjälp. När du reser dig upp, när du går eller när du vänder dig i sängen är exempel på förflyttning.

Här hittar du hjälpmedel som kan underlätta vid förflyttning:

Gånghjälpmedel

Överflyttning och vändning

Manuella rullstolar

Stödhandtag och stödstång

Personlyftar

sv