Uppdaterad 14 mars 2021

14 mars 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Rollator

Ett gånghjälpmedel med fyra hjul, sittstöd och korg.

Förskrivs till dig som har nedsatt balans och/eller gångförmåga och som är i behov av stöd för att kunna gå på ett säkert sätt.

Övrigt

Dubbelförskrivning kan ske vid specifika behov, men är inte motiverat enbart på grund av att rollatorn drar in smuts i bostaden.

Vem kontaktar jag?

Fysioterapeut/sjukgymnast.