Hjälpmedel vid vård och behandling

Vård och behandling innebär att förebygga, behandla och förbättra för dig utifrån dina behov. Det kan handla om att förebygga trycksår eller ge avlastning i sittande eller liggande läge.

Här hittar du hjälpmedel vid vård och behandling:

Trycksårsförebyggande hjälpmedel

Sängar

Rörelse-, styrke- och balansträningsredskap

sv