Uppdaterad 14 mars 2021

14 mars 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Positioneringskuddar

Kuddar och kilar för stöd, avlastning och positionering.

Positioneringskuddar förskrivs vid långvarigt behov till dig som har liten eller ingen egen förmåga till lägesändring:

  • i behov av stöd för att bibehålla position i sittande och/eller liggande
  • för att eventuellt förebygga kontrakturer eller sår och tryck
  • vid smärttillstånd där smärtlindring uppnås genom individuellt utprovad positiotionering

I första hand ska vanliga kuddar provas och utvärderas.

Vem kontaktar jag?

Arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.