Kontaktuppgifter

För att låna hjälpmedel behövs en behovsbedömning och förskrivning av legitimerad personal.

Om du inte vet vilket område du tillhör kan du kontakta Malmö stad på telefon 040-34 10 00.

Om du bor på särskilt boende kan du vända dig till din kontaktman eller till chefen på boendet för att komma i kontakt med förskrivare.

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

  • Folkets park, telefon: 040-34 47 15
  • Kungsparken, telefon: 040-34 09 28
  • Katrinetorp, telefon: 040-34 45 43 
  • Kalkbrottet, telefon: 040-34 75 20
  • Bulltofta, telefon: 040-34 53 13
  • Arenan, telefon: 040-34 41 36

Funktionsstödsförvaltningen

LSS och socialpsykiatri
Telefon: 040-34 60 74