Uppdaterad 12 oktober 2020

12 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Utgångspunkter vid förskrivning av hjälpmedel

Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till ett jämlikt och aktivt deltagande i samhällslivet. Det är personen som känner sin funktionsnedsättning bäst, och förskrivning av ett hjälpmedel ska bygga på personens hela livssituation.

I hälso- och sjukvårdslagen framgår att patienten har rätt till en behovsbedömning. Bedömningen är en förutsättning för förskrivning av hjälpmedel. Förskrivning av hjälpmedel är en del av en habiliterings-, rehabiliterings- och vårdinsats.

I patientlagen (2014:821) framgår att patienten ska få individanpassad information om vilka hjälpmedel som finns. När det finns flera likvärdiga hjälpmedel som svarar mot patientens behov i sortimentet ska patienten få möjlighet att välja och få det valda hjälpmedlet om det är till en rimlig kostnad.

Viktiga utgångspunkter vid hjälpmedelsförskrivning

 • Patienten är folkbokförd i Malmö stad.
 • Hjälpmedel förskrivs till den stadigvarande bostaden, inte till fritidsboende.
 • Nyttan av ett hjälpmedel bedöms utifrån både patientens totala livssituation och ett samhällsekonomiskt perspektiv.
 • Endast produkter som är CE-märkta enligt det medicintekniska direktivet förskrivs som hjälpmedel.
 • Det hjälpmedel som förskrivs ska vara enklast möjliga hjälpmedel som tillgodoser patientens behov vad gäller funktion, aktivitet och delaktighet.
 • Hjälpmedel ska i första hand väljas ur det fastställda sortimentet. Tidigare upphandlade hjälpmedel rekonditioneras och återanvänds.
 • När det finns flera likvärdiga hjälpmedel tillgängliga inom sortimentet ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som hen föredrar. Patienten ska få det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till hens behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat.
 • Utgångspunkten är att endast en uppsättning av ett hjälpmedel förskrivs.
 • Byte av fungerande hjälpmedel kan endast göras om patientens behov förändras eller om en ny modell eller teknik innebär att patientens funktions- eller aktivitetsförmåga förbättras väsentligt.

Dubbelförskrivning

Utgångspunkten är att endast en uppsättning av ett hjälpmedel förskrivs.

Dubbelförskrivning kan förekomma men ska alltid prövas individuellt. Dubbelförskrivning kan vara aktuell för att tillgodose:

 • patientsäkerhet
 • omgivningsfaktorer - exempelvis vid flera boendeplan
 • hygienaspekter - exempelvis vid daglig tvätt av textila produkter

En dubbel uppsättning av hjälpmedel kan däremot inte förskrivas för att undvika nedsmutsning, transportproblem eller som extra trygghet om ordinarie hjälpmedel går sönder.

Särskilt ärende

I enstaka situationer kan det finnas personer med behov som inte stöds av regelverket. Det kan också vara så att den produkt som uppfyller behoven inte finns i sortiment eller är använd tidigare, men ingår i det kommunala hjälpmedelsansvaret. I Malmö stad tillämpas då ett förfarande som kallas särskilt ärende.

Ett särskilt beslutsstöd används som underlag för bedömning och vidare handläggning i syfte att skapa mer jämlika prioriteringar och bedömningar oberoende av vilken förskrivare personen möter. Områdesansvarig förskrivare kontaktas.

Egenansvarsprodukter

Produkter som ligger utanför sjukvårdshuvudmännens ansvar benämns här som egenansvarsprodukter. De kräver inte hälso- och sjukvårdens kompetens för bedömning, utprovning och anpassning. Personen bedömer själv sitt behov av dessa produkter som finns tillgängliga i handeln. Dessa produkter har personen ett eget ansvar att införskaffa, underhålla och bekosta.

sv