Publicerad 2017-11-06 16:11

Senast uppdaterad 2017-11-24 14:02

Fler hemlösa barn men ökningen bromsas

Bild på ett barn som leker

Ökningen av antalet hemlösa personer har bromsats. Det visar den årliga kartläggning av hemlöshetssituationen som genomfördes under oktober 2017 i Malmö. Mellan 2016 och 2017 ökade antalet med 12 personer, jämfört med 407 personer mellan 2015 och 2016. Mätningen visar också att antalet hemlösa hushåll med barn ökar.

Några åtgärder för att minska hemlösheten i Malmö

–Vi arbetar aktivt med att minska hemlösheten i Malmö och att se till att så många som möjligt har tak över huvudet, säger Ann Söllgård. Under 2018 utökar vi verksamheten med inrättande av bostadsrådgivning, utökar verksamheten Bostad först med 40 lägenheter. Bostad först är Malmö stads individuellt anpassade stöd för långvarigt hemlösa med målet att deltagaren efter 1–2 år ska kunna ta över sitt hyreskontrakt.

–Utöver detta har vi analyserat, omstrukturerat verksamheten och optimerat vår organisation kring så kallade genomgångslägenheter, säger Ann. Något som har lett till att vi inrättar en bokningscentral som kommer att öka tillgängligheten av dessa lägenheter. Det kommer att göra vårt stöd och service mer effektiv och fler kommer att få tillfälliga lösningar snabbare.

Hemlösa barns boende den 2 oktober 2017

–1070 barn lever i hemlösa hushåll, de flesta är barn till föräldrar som var hemlösa under perioden för undersökningen, säger Rikard Vroland. 92 procent av de hemlösa vårdnadshavarna är födda i ett annat land än Sverige.

–Många av de som kommer hit har flytt från krig och har fått lämna eventuella tillgångar bakom sig eller betalat stora summor för att ta sig hit, fortsätter Rikard. Det gör att de har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och ofta saknar egen försörjning. De har också flytt med sina familjer, något som kan ge en förklaring till varför vi ser en ökning med 183 hemlösa barn.

777 barn bodde på hotell eller i hotelliknande boenden, vandrarhem, Bed and Breakfast eller i lägenheter som Malmö stad hyr på dygnsbasis.

122 barn bodde i privat eller frivilligorganisations regi.

72 stycken barn bodde i dygnsboende.

32 stycken fanns i kommunens akutboenden.

49 barn levde med sina föräldrar som tillfälligt inneboende eller i andrahandslösningar under en period som understeg 3 månader.

12 barn saknar vi uppgifter på, detta behöver inte betyda att de lever på gatan utan att vi inte har lyckats få tag på bekräftad information i tid för publicering.

Könsfördelning

Antalet hemlösa kvinnor är 711 stycken, en ökning med 42 personer sedan 2016.

Antalet hemlösa män är 1041 stycken, en minskning med 30 personer sedan 2016.

Den vanligaste problematiken förknippad med hemlöshet

  • Missbruk: 259 personer
  • Psykisk ohälsa: 160 personer
  • Kombination av både psykisk ohälsa och missbruk: 123 personer.

De här tre ovanstående grupperna är de som brukar kallas för ”Socialt hemlösa”

  • Annan individuell problematik: 181 personer
  • Ingen känd individuell problematik: 1029 personer

De här två ovanstående grupperna är de som brukar kallas för ”Strukturellt hemlösa”