Publicerad 2017-12-01 15:58

Senast uppdaterad 2017-12-01 16:05

Malmö stad ger ut gröna obligationer

Den 29 november gav Malmö stad ut sina två första gröna obligationer som ska bli ett verktyg för att uppnå stadens högt satta miljömål.

Ramverket för obligationerna innehåller åtta olika investeringskategorier:

  • Hållbara transporter
  • Klimatanpassningsåtgärder
  • Energieffektivitet
  • Miljövänlig förvaltning av levande naturresurser
  • Gröna och energieffektiva byggnader
  • Minskade föroreningar och kontroll
  • Förnybar energi
  • Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten

– För oss är de gröna obligationerna ett ekonomiskt verktyg för att uppnå de ambitiösa målen i vårt miljöprogram. De investeringar som finansieras med obligationen kommer att bidra till vår hållbara utveckling genom till exempel energieffektiva byggnader och anpassningar till klimatförändringar såsom skyfall, säger projektledare Claes Ramel på stadskontorets ekonomiavdelning.