Publicerad 2017-12-21 15:22

Senast uppdaterad 2018-01-22 17:16

Nu är den digitala anslagstavlan på plats

Bild på Rådhuset vid Stortorget i Malmö

På anslagstavlan informerar Sveriges kommuner om exempelvis fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll och vissa delegationsbeslut. Från och 1 januari ska anslagstavlan vara webbaserad och Malmö stad har nu fått den på plats.

Från årsskiftet ersätts Malmö stads fysiska anslagstavla med en webbaserad. Bakgrunden är att den nya kommunallagen, som gäller från 1 januari 2018, anger att den fysiska kommunala anslagstavlan ska ersättas med en webbaserad anslagstavla.

Med den nya lagen försvinner kravet på en fysisk anslagstavla. Den fysiska anslagstavlan, som idag finns i stadshusets reception, kommer därför att monteras ned.