Publicerad 2018-02-08 10:36

Senast uppdaterad 2018-02-08 10:53

Sommarjobb till alla – nu växlar Ung i sommar upp

Sommarjobbare och handledare

Snart blir sommarjobb för alla 16-19-åringar verklighet i Malmö. Kommunstyrelsen har fattat ett beslut som innebär att platserna ska räcka till alla som vill.

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att utveckla Ung i sommar för att alla ska få möjlighet till praktik under några sommarveckor. Hittills har det funnits möjlighet för 16-19-åringar att söka fyra veckors praktik, sex timmar om dagen. Problemet är att platserna inte räcker till för alla.

- Malmö stad ska utveckla en modell för att alla gymnasieungdomar i Malmö ska kunna erbjudas ett sommarjobb. Vi har tittat på hur detta skulle kunna ske. Nu blir det vår uppgift att skala upp antalet praktikplatser, förklarar Gunnar Bergström, chef för arbetsmarknadsenheten på stadskontoret.

Den 7 februari beslutade Kommunstyrelsen att Ung i sommar ska få två nya befattningar och att resurser ska läggas på att bygga upp sidor på malmo.se för sommarpraktik och sommarjobb.

Näringslivet i malmö och arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer att involveras i att utveckla den modell för sommarpraktik och sommarjobb för gymnasieungdomar som ska gälla i Malmö.

Målet är att ytterligare 1000 sommarpraktikplatser för ungdomar mellan 16 och 19 år. I dag finns en mindre del av platserna i kommunens egna verksamheter medan det helt saknas platser inom kommunens helägda bolag. Förutom att öka antalet platser i kommunverksamheterna och skapa sommarjobb i bolagen finns det också en ambition om att få fler ungdomar att utveckla sina entreprenöriella förmågor och starta upp och driva egna företag som sommarjobb.