Publicerad 2018-02-12 14:04

Senast uppdaterad 2018-02-12 14:10

Fortsatt satsning på trygghet 2018

Trygghetssatsningarna som genomfördes under 2017 har varit framgångsrika. Kommunstyrelsen avsätter pengar för fortsatta satsningar 2018. Det blir fokus på tillsynsarbete, städpatruller och värdegrundsarbete i Malmös skolor.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagandet av budget för 2018 att fortsätta den särskilda trygghetssatsning som initierades 2017.

Stor effekt med fokuserat tillsynsarbete

Genomslaget har varit bra för det fokuserade tillsynsarbetet mot svartklubbar, oseriösa fastighetsägare, livsmedels- och fordonsbranschen som Malmö stad har gjort tillsammans med andra myndigheter. Det har resulterat i att olovliga boenden och livsmedelsfusk har upptäckts och att olagliga klubbar har stängts ner. I år tilldelas det fortsatta arbetet tio miljoner kronor.

Framgångsrika städpatruller

Under 2017 gjordes också ett framgångsrikt arbete med städ- och trygghetspatruller i prioriterade områden i staden, i enlighet med teorin om ”Broken Windows”. Det innebär att skadegörelse åtgärdas omgående för att inte leda till mer skadegörelse – att hålla rent blir därmed ett sätt att arbeta brottsförebyggande.

Städpatrullerna har också fungerat som en arbetsmarknadsinsats och kommit att bli ambassadörer för Malmö som gärna svarar på frågor och visar vägen. Satsningen tilldelas tolv miljoner kronor för att bedrivas på helårsbasis under 2018.

Ökat värdegrundsarbete i skolorna

Ett tredje område som får fokus under 2018 är det preventiva värdegrundsarbetet i stadens skolor för att förhindra kränkningar, våld, mobbing och radikalisering. Det arbetet får en miljon kronor extra.

Under våren 2018 kommer ytterligare trygghetsskapande insatser att lyftas till beslut.

Läs mer