Publicerad 2018-02-28 07:47

Senast uppdaterad 2018-03-05 09:22

Så påverkar snöovädret

Malmö stad håller extra öppet på härbärge och nattcafé för hemlösa med tanke på kylan. Tyvärr påverkas färdtjänst och skolskjutsar av snöovädret. Det kan bli så väl förseningar som inställda resor.

Malmö är förhållandevis skonade jämfört med andra skånska kommuner när det gäller de senaste dagarnas snöoväder. Likväl påverkas en del av stadens verksamheter. Var uppmärksam om du ger dig ut.

Snöröjning och halkbekämpning

Här kan du hålla dig uppdaterad om var Malmö stad är och gör insatser kopplat till snöröjning och halkbekämpning, samt hur vi prioriterar arbetet.

Tänk på att kommunen och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

Malmö stads gatukontor har ansvar för vinterväghållningen på offentliga platser - det vill säga kommunala körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför sina hus. Det gäller även andra ytor för gångtrafiken även om de inte kallas för trottoarer. Det säger stadgan om renhållning av gångbana. Det är också fastighetsägarens skyldighet att ta bort istappar som hänger ner från fastigheten.

Skolskjuts

Alla skolskjutsar är tillbaka i ordinarie verksamhet från och med måndagen den 5 mars.

Färdtjänst och tjänsteresor

Alla serviceresor för färdtjänst och tjänsteresor är tillbaka i ordinarie verksamhet från och med måndagen den 5 mars.

Nattplatser för utsatta

Crossroads nattcafé kommer att ha fortsatt öppethållande till och med natten mellan den 5 och 6 mars. Ny information kommer i det fall fortsatt öppethållande blir aktuellt.

Härbärget Vinternatt (40 sovplatser i samarbete med Pingstkyrkan) kommer ha fortsatt öppet till och med natten mellan den 5 och 6 mars.

Kollektivtrafik

Risk för förseningar och inställda avgångar i buss- och tågtrafiken i södra Skåne. Var uppmärksam på trafikförändringar med kort varsel. Gå in på www.skanetrafiken.se eller sök via deras app för mer info om resvägar.

Håll dig uppdaterad

Väder: www.smhi.se

Trafik: www.trafikverket.se

Kollektivtrafik: www.skanetrafiken.se