Publicerad 2018-03-01 10:26

Senast uppdaterad 2018-03-01 13:31

Malmö stad öppnade Londonbörsen

Malmö stad i London

Malmö stad har lanserat sina gröna obligationer på Londonbörsen och fick därmed chansen att ringa i klockan på Atrium of London Stock Exchange på morgonen den 28/2.

På plats i London var kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh tillsammans med finanschef Ola Nyberg och den arbetsgrupp som har tagit fram ramverket för de gröna obligationerna med representanter från både miljö- och finanseringssidan.

När obligationerna introducerades i november förra året var intresset stort med investeringar om 1,3 miljarder från banker, pensionsförvaltare m.fl. Pengar som är öronmärkta till att finansiera satsningar på ett fossilfritt samhälle, minskade utsläpp av växthusgaser och en hållbar utveckling i Malmö. 

– Vid introduktionen fanns dubbelt så många intressenter än vad det fanns utrymme för, vilket gav Malmö stad en fördelaktig ränta, och med börsnoteringen ges det nu möjlighet för ännu fler att investera i vårt miljöarbete, säger finanschef Ola Nyberg.