Publicerad 2018-04-18 16:03

Senast uppdaterad 2018-04-19 16:46

Svar på öppet brev från sfi-lärare på Astar

Bok i närbild

Foto: Freddy Billqvist

Malmö stad har tagit emot ett öppet brev från lärare inom den upphandlade sfi-utbildningen på Astar.

Malmö stad har ambitionen att ge sfi-utbildning av hög kvalitet och har därför ställt omfattande kompetenskrav på såväl sfi i egen regi som upphandlad sfi.

Svårigheter att rekrytera sfi-lärare gäller för alla utförare. Det som nu har uppdagats är brottsmisstankar om att Astar har ägnat sig åt omfattande oegentligheter, grovt bedrägeri och grava avtalsbrott. Detta och att ytterligare bolag utreds, ligger bakom nämndens beslut att inte längre upphandla SFI-utbildning. Malmö stad har alltså försatts i den här situationen för att Astar har fört oss bakom ljuset.

Malmö stads fokus är att säkra Malmöbornas rätt att lära sig svenska, och vi kan aldrig acceptera att vi och eleverna blir förda bakom ljuset.

Detta innebär att Malmö stad nu står inför en gigantisk utmaning för att ge eleverna möjligheter att fullfölja sina studier. Staden kraftsamlar för att lösa den akuta situationen och för att på sikt ha en organisation som tillgodoser hela behovet.