Publicerad 2018-04-23 14:03

Senast uppdaterad 2018-04-23 14:28

Bygglovsavgiften för solenergianläggning kommer försvinna den 1 augusti

Idag är det krav på bygglov för solenergianläggning. Du behöver även betala en bygglovsavgift.

Bygglovsavgiften för solenergianläggningar kommer försvinna från och med 1 augusti 2018.

Regering och riksdag beslutar 13 juni 2018 om lovbefrielse ska gälla för solenergianläggningar, det vill säga att man inte längre behöver söka bygglov för merparten av dessa. Ändringen föreslås gälla från och med 1 augusti 2018.

Observera att en del solenergianläggningar kommer att kräva bygglov även i framtiden.

Än så länge är det alltså fortsatt krav på bygglov och bygglovsavgiften är densamma fram tills den 1 augusti 2018.

Bygga nytt & bygga till

malmo.se/bygglov