Publicerad 2018-04-23 12:33

Senast uppdaterad 2018-04-23 12:35

Direktsändning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 26 april direktsänds på malmo.se. Du kan redan nu ta del av handlingarna inför sammanträdet.

Sammanträdet börjar klockan 13.00 och bland ärendena hittar vi:

  • Årsredovisning 2017 för Malmö stad
  • Utredning om ett effektivt markutnyttjande i stationsnära lägen
  • Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2022