Publicerad 2018-04-25 16:08

Senast uppdaterad 2018-04-30 10:11

Malmö stad efterbeskattas

Vy över Malmös takåsar

Skatteverket genomför en skatterevision gällande rapportering av arbetsgivaravgifter och kontrollavgifter för 2016 hos Malmö stad. De har granskat tre enskilda förmånsområden gällande evenemangsbiljetter, förvaltningsdirektörernas studieresa till Bilbao samt kostförmån för kommunfullmäktiges sammanträden. Utredningen är nu klar och beslut väntas inom kort.

Utredningen visar att Skatteverket vill begära in arbetsgivaravgifter och skattetillägg för de förmåner som Malmö stad enligt Skatteverketinte har redovisats korrekt, eller där Skatteverket gjort en bedömning att aktiviteter inte är arbetsrelaterat.

Beslutet är inte klart

Efter en muntlig genomgång av de områden som Skatteverket har granskat färdigt har Malmö stad skickat in synpunkter på utredningen till Skatteverket. Synpunkterna kommer sedan att ligga till grund för Skatteverkets omprövningsbeslut.

Skatteverkets utredning visar följande förmåner som inte redovisats korrekt och som ska förmånsbeskattas:

  • Evenemangsbiljetter - Skatteverket har funnit att evenemangsbiljetter till MFF stadion och Malmö Arena inte fullt ut har använts för representation. Malmö stad kommer att få betala arbetsgivaravgifter för både politiker och tjänstepersoner.

  • Förvaltningsdirektörernas studieresa till Bilbao – Skatteverket har gjort en bedömning att vissa aktiviteter under studieresan inte har varit jobbrelaterade, och med anledning av detta kan Malmö stad eventuellt få betala arbetsgivaravgifter.

  • Kostförmån för kommunfullmäktiges sammanträden – måltiderna som har intagits i samband med ordinarie sammanträde i kommunfullmäktige ses som en skattepliktig kostförmån och inte som intern representation.

- Skatteverket har gjort en noggrann revision av flera av våra verksamheter, vilket vi tycker är bra då vi självklart vill göra rätt i alla avseenden, och skattefrågor är ett komplicerat område. Vi kommer naturligtvis att betala in de avgifter som Skatteverket beslutar om. säger Per-Erik Ebbeståhl, avdelningsdirektör på stadskontoret.

- Vi kommer också ingå i ett dialogarbete framöver tillsammans med Skatteverket och Stockholm stad och Göteborg stad kring skattefrågor. Det visar att just den här typen av frågor är komplex för alla parter, fortsätter Per-Erik Ebbeståhl.

Fakta

  • Skatteverket avser att påföra Malmö stad totalt 110 000 kr i arbetsgivaravgift och ett skattetillägg om 22 000 kronor.
  • Åtta politiker och högre tjänstemän föreslås även få ett personligt skattetillägg.

För ytterligare information kontakta:
Per-Erik Ebbeståhl,avdelningsdirektör på stadskontoret, 040-342886, per-erik.ebbestahl@malmo.se