Publicerad 2018-05-03 13:45

Senast uppdaterad 2018-05-03 14:21

Skatteverket har gjort samma bedömning som Malmö stad

Idag har Malmö stad fått förslag på beslut från Skatteverket. Malmö stad kommer att förmånsbeskattas för loger och biljetter samt för kostförmån för kommunfullmäktiges sammanträden. Studieresan till Bilbao bedöms av Skatteverket vara arbetsrelaterad och ska därför inte efterbeskattas.

Skatteverkets utredning omfattar kontroll av Malmö stads redovisning av arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2016. Skatteverket har granskat tre enskilda förmånsområden gällande loger och biljetter, förvaltningschefernas studieresa till Bilbao samt kostförmån för kommunfullmäktiges sammanträden, som Skatteverket har bedömt att Malmö stad hanterat felaktigt.

I Skatteverkets beslut som blev klart idag, har Malmö stads kompletterande svar till Skatteverkets utredning legat till grund för Skatteverkets beslut. I svaret framgår det bland annat att studieresan till Bilbao inriktas på stadsutveckling och Malmö stads behov av förändringar ur ett socialt perspektiv. Vidare anser Malmö stad att nöjes- och rekreationsinslagen under studieresan var marginella för dem som deltog i studieresan.

Skatteverket har gjort samma tolkning

I Skatteverkets förslag till beslut kommer Malmö stad att förmånsbeskattas för användningen av loger och biljetter i Swedbank Stadion och Malmö Arena samt för de luncher och måltider som serverats i samband med kommunfullmäktiges sammanträden. Förmånsbeskattning avseende Bilbaoresan har helt tagits bort, i Skatteverkets förslag till beslut.

- Vi är glada att Skatteverket har tolkat syftet och nyttan med studieresan till Bilbao på samma sätt som vi har gjort. Användningen av loger och biljetter samt kostförmånen vid kommunfullmäktiges sammanträden har hanterats felaktigt ur ett förmånsperspektiv, säger Per-Erik Ebbeståhl, avdelningsdirektör på stadskontoret.

- Vårt fokus ligger på att göra rätt och förbättra våra rutiner. Därför är det alltid välkommet med en extern granskning, fortsätter Per-Erik Ebbeståhl.

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Erik Ebbeståhl, avdelningsdirektör på stadskontoret
040-342886
per-erik.ebbestahl@malmo.se