Publicerad 2018-05-16 10:40

Senast uppdaterad 2018-05-16 10:55

Fler Malmöbor ska få tillgång till snabbt bredband

Malmö ligger på plats 11 i landet när det kommer till tillgången på snabbt bredband. För att fler ska få tillgång till digital infrastruktur fortsätter utbyggnaden under kommande år.

I Malmö har 93 % tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s enligt den senaste mätningen. Det gör att Malmö ligger på plats 11 i landet. Utbyggnaden fortsätter under kommande år för att ännu fler Malmöbor och företagare ska ha tillgång till snabbt bredband. Detta sker genom Malmö stadsnät, MKB och marknadens aktörer.

Läs mer och ta del av statistik på Post- och telestyrelsens hemsida.


Fakta Bredbandsstrategin


Den nationella bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025” har som mål att 95 % av alla hushåll och företag år 2020 ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. År 2025 ska 98 % kunna ha möjlighet till gigabithastigheter. Enligt statistiken hade 87 % av hushållen i Malmö denna möjlighet hösten 2017 (8:e plats i landet).