Publicerad 2018-05-24 11:06

Senast uppdaterad 2018-05-24 11:29

Informations- och dialogträffen för organisationer inom det
sociala området

Den 3 maj bjöd arbetsmarknads- och socialförvaltningen och arbetsmarknads- och socialnämnden in idéburna organisationer med verksamhet inom det sociala området till en informations- och dialogträff. Organisationer som fått organisationsstöd år 2018 eller som planerar att söka inför 2019 var välkomna att delta.

Monica och Yahia

Monica Collins RFSL Malmö & Yahia Saleh, RFSU Malmö

- Jag har varit med på liknande träffar tidigare och då har det bara varit infomöte och inte fokus på att träffa andra organisationer, då var det också mest äldre människor och jag kände mig ganska ung och jag är inte så ung… Nu var det lite mer mångfald i grupper, kul att få träffas över mer nätverksformer berättar Monica Collins RFSL Malmö.

- Det är kul att se så många och det var kul med handuppräckning för att se vem som jobbar med vad. Jag tänkte att vi på RFSU skulle vara ensamma med att arbeta med sexuella relationer och kroppen frågor men det var så många som räckte upp säger Yahia Saleh, RFSU Malmö

Under kvällen presenterades arbetsmarknads- och socialnämndens
nya riktlinjer för organisationsbidrag till organisationer inom det sociala
området. Det informerades även om förvaltningens uppdrag och ansvarsområden för att visa på den bredd som finns både inom förvaltningen och inom den idéburna sektorn.

Mer om arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsstöd

Uppdaterade riktlinjer för arbetsmarknads- och socialnämndens organisationsbidrag till organisationer med verksamhet inom det sociala området

Mirsad

Mirsad Sahiti från Malmö ungdomscentral


- Det är tredje året som jag ska ansöka men första gången jag är inbjuden, varför vet jag inte men det är kanske en ny form nu. Jag är i alla fall glad för att få vara här nu säger Mirsad Sahiti från Malmö ungdomscentral

Organisationsstöd till föreningar och organisationer inom det sociala området lämnades fram till den 1 maj 2017 av sociala resursnämnden. Efter Malmö stads omorganisering delades stödet upp mellan funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden ger numera bidrag till organisationer inom det sociala området och funktionsstödsnämnden
inom funktionsstödsområdet. Under våren 2018 har nämndens riktlinjer för organisationsbidrag till organisationer inom det sociala området uppdaterats. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en likvärdig handläggning av ansökningar samt skapa en tydlighet gentemot föreningar och organisationer.

Stefan Wallerek

Stefan Wallerek, Nätverkssekreterare Lokalt Forum i Malmö

- Jag tycker att kvällen är ganska bra men ASF kör på med tåget just nu ni skulle behöva stanna lite, hade vi organisationer varit med och satt agendan hade frågorna sett annorlunda ut, ni behöver backa lite, ni ska inte tro ni ska veta och ni måste börja sätta er ner med brukarna eller organisationerna, annars kör ni på i gamla steg så att säga så tänk på Malmöandan för den måste ni börja jobba med säger Stefan Wallerek, Nätverkssekreterare Lokalt Forum i Malmö